секции: Варна   София   Русе   Ловеч   Бургас   Северна Америка Виетнам
КОНТАКТИ

Канцелария:
гр.Варна, 9000
ул."Хан Крум" 23
office@avmu.org

Председател на УС на АВМУ:
гр.Варна, 9000
ул."Хан Крум" 23
office@navibul.com

Секция София:
гр.София
тел.: 02 980 98 36
avmusofia@mail.bg
www.avmusofia.blogspot.com

Секция Бургас:
гр.Бургас, 8000
бул."Княз Ал. Батенберг" 1
П.К. 113
тел.: 056 840 402

Секция Русе:
гр.РусеСекция Ловеч:
гр.ЛовечСекция Северна Америка:
КанадаСекция Виетнам:
Виетнам
тел.: +84 912489343
nguyenquanglang1961@gmail.com

Асоциация на възпитаниците на Морско Училище © 2019