секции: Варна   София   Русе   Ловеч   Бургас   Северна Америка Виетнам
КРАТКА ИСТОРИЧЕСКА СПРАВКА
На 9 януари 1881г. с Циркуряр №7 по Военното ведомство се обявява "Положение за създаване на Морско училище" в гр.Русе. Тази дата се счита за начало на морското образование в България и на Морското училище. Основна задача на Морско училище е била обучението на машинисти и огняри за корабите и майстори за ремонтната работилница. По-късно Морско училище многократно променя името си: Машинна школа, Техническа школа, Морска унтер-офицерска школа при флотилията и морската част, а през 1900г. - Машинно училище при флота във Варна. През 1929 г. е възстановено първоначалното име на училището - Морско училище.

Завършилите Морско училище през първите десетилетия от неговото съществуване активно участват в изграждането на нова България като моряци, техници в железницата, в трамвайното депо в София, в дизелови и парни електроцентрали, във въгледобивни мини, във вздухоплаването и на ръководни длъжности в промишлеността. Сред тях през 1917г. възниква идеята за създаване на организация на възпитаниците на Морско училище. Инициатор на тази идея е Тодор Михайлов Люцканов от випуск 1904г. на Морско училище. Първоначално цели на бъдещата организация е била да се докаже по съдебен ред, че Морско училище е първото техническо училище в България. Официално Съюзът на възпитаниците на Морското машинно училище е регистриран на 24 Януари 1932г.

Девизът на съюза е: "За издигане името на училището на подобаваща висота". Основна цел на Съюза на възпитаниците на Морско училищ е превръщането на Морското учище във висше военно училище. През времето на своето съществуване Съюзът активно подпомага развитието на Морското училище. Съюзът на възпитаниците на Морското машинно училище прекратява дейността си през 1969г. От началото на 90-те години възниква идеята за възстановяване на организацията на възпитаниците на Морско училище. Радетели за реализиране на тази идея са много възпитаници на Морско училище от няколко поколения. На 3 октомври 1997г. 107 физически и 14 юридически лица провеждат учредително събрание за създаване на Асоциация на възпитаниците на морско училище (АВМУ). Събранието приема устав и избира Управителен съвет на Асоциацията. През май 1998г. Варненският окръжен съд регистрира АВМУ с предмет на дейност подкрепа в развитието на ВВМУ "Н.Й.Вапцаров", като център за образование и възпитание на морски кадри на Република България чрез юридически, дарителски, информационни, културно-развлекателни и спортни дейности. Така беше възстановена една традиция в историята на Морско училище от негови възпитаници в края на 20 век. Към 21 април 2005г. в Асоциацията на възпитаниците на Морско училище членуват 1153 души. Порди големия интерес, проявен от завършилите Морско училище към Асоциацията на 15 май 2001г. беше прието изменение в Устaва на Асоциaцията с което се създават нови структури в състава й – Секции. В момента има секции на Асоциацията на възпитаниците на Морско училище, освен в гр.Варна, където е седалището й, и в Бургас, Русе, София, Ловеч, Северна Америка и Виетнам.
Асоциацията на възпитаниците на Морско училище е един от инициаторите и с нейно активно участие се отбелязват важни празници на Морско училище. Пример за активното участие на ръководството и членовете на Асоциацията беше отбелязването на 125-та годишнина на Морско училище през 2006г. С активното участие на Асоциацията беше изградена Aлеята на преподавателя.
   ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА НА АВМУ


  Състав на първият Управителен съвет:
 • к.д.п.Петър Ташев - председател на АВМУ
 • к.д.п.Николай Дамянов - зам.председател
 • Членове: инж.Георги Апостолов, кап.Iр. о.р. Михаил Йонов, адв. Христо Раев, к.д.п.Никола Говедаров, инж. Иван Чипилски
 • Секретар: кап.Iр. о.р. Икономов


  Състав на Управителния съвет, избран на 15.05.2001г.:
 • кап. Петър Христов Тухчиев - председател
 • о.р.кап.Iр. Михаил Йонов - зам.председател
 • Членове: бриг. адм. Петър Петров, кап. Георги Генчев, адв. Христо Раев, в/а о.р. Илия Попов
 • Секретар: кап.Iр. о.р. Николай Икономов


 • Председатели на секции:
  к.д.п. Борислав Халачев - секция София
  к.д.п. Илиан Славов - секция Бургас
  кап. Георги Нинчев - секция Русе
  кап. Николай Филипов - секция Ловеч

  През м. август 2003г. вместо бриг. адм. Петър Петров в състава на Управителния съвет на АВМУ е избран бриг. адм. Геoрги Георгиев.
  Състав на Управителния съвет, избран на 10.07.2006г.:
 • кап. Петър Христов Тухчиев - председател
 • о.р.кап.Iр. Михаил Йонов - зам.председател
 • кап. Георги Генчев Генчев - зам. председател
 • Членове: в/а о.р. Илия Попов, бриг. адм. Георги Георгиев, кдп Продан Раданов
 • Секретар: кап.Iр. о.р. Николай Икономов
  Състав на Управителния съвет, към 11.08.2011 г.:
 • кап. Петър Христов Тухчиев - председател
 • о.р.кап.Iр. Михаил Йонов - зам.председател
 • кап. Георги Генчев - зам. председател
 • Членове: кап.Iр. Митко Петев, кап.Iр. проф. двн Боян Медникаров, кдп Георги Нинчев, в/а о.р. Илия Попов
 • Секретар: кап.Iр. о.р. Николай Икономов


 • Председатели на секции:
  в/а ОР Минко Кавалджиев - секция София;
  к.д.п. Илиан Славов - секция Бургас
  кап. Георги Нинчев - секция Русе
  кап. Николай Филипов - секция Ловеч
  инж. Красимир Куцаров - секция Северна Америка (Канада)
  инж. Нгуен Ван Хунг - секция Виетнам
Асоциация на възпитаниците на Морско Училище © 2019/a>